epc certificaat energieprestatiecertificaat
Bij de verkoop van een woning (verplicht van 1 november 2008) en bij de verhuur van woningen (verplicht vanaf 2009) zal de eigenaar een energieprestatiecertificaat dienen voor te leggen aan de koper of de huurder van het eigendom.

Potentiële kopers of huurders zullen op deze manier weten of ze al dan niet een woning kopen of huren met een goed energielabel en welke energiefactuur ze in de toekomst kunnen verwachten.

Het energieprestatiecertificaat is het resultaat van een analyse van de isolatie en installatie voor verwarming en productie van sanitair warm water. Er wordt een kengetal berekend dat uitdrukt hoeveel energie er wordt verbruikt per vierkante meter gebruiksoppervlakte (kWh/m²).

Het EPC is tien jaar geldig.

Hoe gaan wij daarvoor tewerk?

De opmaak van een EPC gebeurt door een erkend energiedeskundige volgens het inspectieprotocol

  • Verzamelen van de gegevens
  • Plaatsbezoek
  • Invoer van de definitieve gegevens in de EPC-software van het Vlaams Energieagentschap (VEA)
  • Beperkt advies ivm potentiële energiebesparende maatregelen
  • Opmaak EPC

Bent u van plan uw woning te verkopen of te verhuren, vraag vrijblijvend een offerte voor de opmaak van het EPC van uw woning.