blwd
Wat is een blowerdoortest?

De Blowerdoor is een speciale ventilatorinstallatie die in een buitendeuropening wordt ingebouwd en waarmee de luchtdichtheid van een bepaalde ruimte kan gemeten worden. Op deze manier kunnen we opsporen waar er zich warmteverlies en vochtproblemen bevinden. Tijdens de luchtdichtheidstest wordt de ruimte in onder/overdruk geplaatst (lucht wordt naar binnen/buiten gezogen) waardoor de koude buitenlucht door de muur wordt getrokken.

Waarom?

Een goede luchtdichtheid van een gebouw garandeert op lange termijn een optimale en financieel voordelige werking van uw verwarming- en ventilatievoorzieningen.

Vanaf 1 januari 2012 moeten aanvragen voor nieuwbouwprojecten voldoen aan zeer strenge normen inzake energieverbruik voor verwarming en koeling.
De blowerdoortest biedt in tegenstelling tot andere, vaak dure, investeringen een betaalbaar alternatief om toch de vooropgestelde normen te behalen. Hoe lager het energiepeil (E-peil), hoe meer premies, subsidies en fiscale voordelen kunnen verkregen worden.

Wanneer wordt dit best uitgevoerd?

Voor een geldige meting is het belangrijk dat het gebouw zodanig afgewerkt is dat het de gebruikerstoestand benadert. De luchtdichte laag en binnenafwerking van het gebouw dient volledig afgewerkt te zijn. (binnenbepleistering, zolderafwerking, dampscherm, technische installaties, vloerafwerking, afwerkingen rond vensteropeningen, …).

Opgelet:

Een luchtdichtheidsmeting kan niet uitgevoerd worden bij weersomstandigheden met windsnelheden hoger dan 6 meter per seconde (maximum windsnelheid = 4 beaufort).

Hoe gaat dit in zijn werk?

  • Afspraak en/of voorafgaand plaatsbezoek;
  • Bepaling beschermd volume en verliesoppervlakte van het te meten gebouw;
  • Voorbereiding gebouw conform NBN EN 13829;
  • Opstellen van de blowerdoor installatie en de bijhorende meetapparatuur;
  • Uitvoeren van luchtdichtheidsmeting in onderdruk of overdruk conform NBN EN 13829;
  • Berekening van het ventilatieveelvoud en lekdebiet;
  • Opmaken en overhandigen van een verslag met de resultaten conform NBN EN 13829