Vanaf 1 juli 2011 is het verplicht om een keuring van de privé-riolering te laten uitvoeren in de volgende 4 situaties:

  • vóór de eerste ingebruikname (nieuwbouw)
  • bij belangrijke wijzigingen (bijv. plaatsen van een regenwaterput)
  • na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid, op verzoek van de rioolbeheerder
  • bij de aanleg van gescheiden riolering op openbaar domein met de verplichting om af te koppelen op privé domein

Het doel van de keuring is na te gaan of het afvalwater en het hemelwater perfect van elkaar gescheiden zijn. Dit aan de hand van verschillende testen.

Wat hebben we nodig?

  • bouwvergunning
  • bouwplan of rioleringsplan
  • foto’s van de rioleringen genomen tijdens de aanleg
  • technische fiches
  • kopie facturen